0888383638
congtycptpphuclam@gmail.com
Dạ dày
Đặt trước
Lòng già
Đặt trước
Lòng non
Đặt trước
Cật
Đặt trước
Gan
Đặt trước
Tim
Đặt trước
Lưỡi lợn
Đặt trước
Tai lợn
Đặt trước
Xương ống
49.000 đ
Xương đuôi
90.000 đ
Thịt chân giò
135.000 đ
Thịt sấn vai
129.000 đ
Lợn thuốc bắc
Liên hệ
Móng giò lợn sạch
90.000 đ 96.000 đ