0888383638
congtycptpphuclam@gmail.com
Nấm hương
300.000 đ 300.000 đ
Trứng gà quê
4.500 đ 6.000 đ
Măng nứa Hà Giang
300.000 đ 35.000 đ
Miến Hà Giang
120.000 đ 160.000 đ